ตามมติที่ประชุม
ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม อพาร์ตเมนต์ และรีสอร์ท เขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๔ หลังใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์มายังบัณฑิตและญาติบัณฑิต ดังนี้
จังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับบัณฑิต และญาติบัณฑิตทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง
หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับราคาที่พัก กรุณาแจ้งข้อมูล "ร้องเรียน" ได้ที่เว็บไซต์
ศูนย์ประสานงานข้อมูลที่พักบัณฑิต (http://checkroom.snru.ac.th/complant/complant.php หรือ acebook )
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสกลนคร (http://www.sakonnakhon.go.th/damrongtham/ หรือ ผ่าน acebook )
นโยบายเกี่ยวกับโรงแรม อพาร์ตเมนต์ และรีสอร์ท
  • ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม อพาร์ตเมนท์ และรีสอร์ท ทำซุ้มถ่ายรูปด้านหน้าสถานประกอบการ อย่างน้อยแห่งละ ๑ ซุ้ม
  • ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานประกอบการ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ
  • ทำตัวเป็นเจ้าภาพที่ดี และซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบกิจการ
  • จัดทำป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ด้านหน้าสถานประกอบกิจการ
  • เรียกเก็บค่าห้องในอัตราปกติ ห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นค่าห้องพักโดยเด็ดขาด
  • แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่ายในสถานที่พัก
  • จัดทำเอกสารแสดงอัตราค่าที่พักไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่ายในสถานที่พัก
  •