ลำดับ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียด
1 บังกะโลอินทะวงศ์ 1 0-4271-4560 รายละเอียด