ลำดับ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน รายละเอียด
1 บังกะโลอินทะวงศ์ 1 0-4271-4560 เจ้าาหน้าที่ รายละเอียด