ลำดับ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียด
1 LP แมนชั่น 0-4271-7154, 0-4271-5356, 08-6630-1356 รายละเอียด
2 กาญจนาแมนชั่น 08-1661-932008-7857-2674 รายละเอียด
3 พุฒศรีแมนชั่น 089-5739987 รายละเอียด
4 JPK แมนชั่น 0-4271-6557-9,086-8646677 รายละเอียด
5 พรรณนิดา แมนชั่น 08-4392-7777 รายละเอียด
6 พิมาลแมนชั่น 0-4273-2160 ,08-4787-2171 รายละเอียด
7 เจ เอ็น แมนชั่น 087-7751336 รายละเอียด
8 N.A.K. แมนชั่น 0-4271-5505 (Fax), 08-1708-0655 รายละเอียด