ลำดับ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียด
1 รวยบุญอพาร์ทเมนท์ 0-4271-2106 รายละเอียด
2 สกายอพาตเมนต์ 095-6616642 รายละเอียด
3 รพีพรรณ อพาร์ทเมนท์ 08-3678-0053, 08-4400-8477 รายละเอียด
4 บ้านบุญ อพาร์ทเม้นท์ 08-9623-8731 รายละเอียด
5 LP อพาร์ทเม้นท์ 1 0-4271-6454-5 รายละเอียด
6 PLR อพาร์ทเม้นท์ สาขา 2 0-4272-8245 รายละเอียด
7 กนกวรรณ อพาร์ทเม้นท์ 08-5453-7721,08-1107-4548 รายละเอียด
8 B.S.K. place อพาร์ทเม้นท์ 08-9944-2240, 0-4273-0940 รายละเอียด
9 เมธี อพาร์ทเม้นท์ 08-5693-0820 รายละเอียด
10 พันธวรรณอพาร์ทเม้นท์ 042-171-715 088-570-0575 รายละเอียด
11 บุญโฮมอพาร์ทเม้นท์ 081-5448691 รายละเอียด
12 The Livable 089-2492251, 081-2609959 รายละเอียด
13 บ้านแสงจันทร์ อพาร์ทเมนท์ 08-1965-9808,0-4274-3817 รายละเอียด
14 สกลอพาร์ทเม้นท์ 0-4271-4705, 08-1871-4479 รายละเอียด
15 คุณณัฏฐ์ริเวอร์ เพลส 081-261-9938, 088-552-1959 รายละเอียด
16 Lady Place Apartment 085-6094813 , 087-9453551 รายละเอียด
17 ซี.เอ็น.เรสซิเดนซ์ 08-7234-3519, 08-3285-4323, 08-7644-5873 รายละเอียด
18 บ้านวันสุขอพาร์ทเม้นท์ 086-2334000, 082-8559553 รายละเอียด
19 กุลิสราอพาร์ทเม้นท์ 08-1729-4966, 08-3353-7179 รายละเอียด