ลำดับ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน รายละเอียด
1 กนกวรรณ อพาร์ทเม้นท์ 08-5453-7721,08-1107-4548 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
2 บ้านวันสุขอพาร์ทเม้นท์ 086-2334000, 082-8559553 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
3 B.S.K. place อพาร์ทเม้นท์ 08-9944-2240, 0-4273-0940 ป้ากิ่ง รายละเอียด
4 รพีพรรณ อพาร์ทเมนท์ 08-3678-0053, 08-4400-8477 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
5 PLR อพาร์ทเม้นท์ สาขา 2 0-4272-8245 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
6 คุณณัฏฐ์ริเวอร์ เพลส 081-261-9938, 088-552-1959 คุณณัฏฐ์ริกา พรหมเชษฐา รายละเอียด
7 สกายอพาตเมนต์ 095-6616642 คุณไก่ รายละเอียด
8 บ้านแสงจันทร์ อพาร์ทเมนท์ 08-1965-9808,0-4274-3817 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
9 สกลอพาร์ทเม้นท์ 0-4271-4705, 08-1871-4479 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
10 พันธวรรณอพาร์ทเม้นท์ 042-171-715 088-570-0575 คุณ จิณณ์จุฑา รายละเอียด
11 บุญโฮมอพาร์ทเม้นท์ 081-5448691 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
12 กุลิสราอพาร์ทเม้นท์ 08-1729-4966, 08-3353-7179 คุณโอ๋, คุณกุ้ง รายละเอียด
13 ซี.เอ็น.เรสซิเดนซ์ 08-7234-3519, 08-3285-4323, 08-7644-5873 นิรมล ขันธุลา รายละเอียด
14 บ้านบุญ อพาร์ทเม้นท์ 08-9623-8731 คุณโจ้ รายละเอียด
15 LP อพาร์ทเม้นท์ 1 0-4271-6454-5 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
16 The Livable 089-2492251, 081-2609959 คุณนิลพงษ์ ยี่วาศรี, คุณวาสนา รายละเอียด
17 เมธี อพาร์ทเม้นท์ 08-5693-0820 คุณนัท รายละเอียด
18 รวยบุญอพาร์ทเมนท์ 0-4271-2106 คุณบุญร่วม รายละเอียด
19 Lady Place Apartment 085-6094813 , 087-9453551 คุณปริพนธ์ (เสี่ยนิว) รายละเอียด