ลำดับ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน รายละเอียด
1 บ้านหม่อน & ใหม่ รีสอร์ท 0-4274-3216,08-1708-3879 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
2 สมรรีสอร์ท 0-4274-4122,08-1873-6151 คุณทองกานต์ คุณอ้อ รายละเอียด
3 กินรี 4 082-1117150 คุณกาญจนา รายละเอียด
4 กินรี 2 086-2240124 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
5 กินรี 1 084-7871167 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
6 คุ้มพระลอ รีสอร์ท 081-9425140, 092-9029415, 092-9029425 คุณนฤมลวรรณ ตรียาวุฒิวาทย์ รายละเอียด
7 ห้วยโมง กู๊ดวิว รีสอร์ท 0-4297-1609, 09-8838-3524 คุณพีรศักดิ์ รายละเอียด
8 นาคปุระ รีสอร์ท 084-5137553 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
9 บ้านสวน วนาลี ตะวัน ภูผา รีสอร์ท 08-6230-3097 คุณวาลินี รายละเอียด
10 สุวรรณี รีสอร์ท 0-4271-2343 ,09-2889-6941 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
11 คัลเลอร์วิว รีสอร์ท 042-171262, 087-642-0702 เจ้าของรีสอร์ท รายละเอียด
12 คุ้มเทวดา รีสอร์ท 0-4216-2238, 08-1449-2544 คุณก้อย รายละเอียด
13 บัวสว่าง รีสอร์ท 086-242-1331 คุณ ยุทธนา รายละเอียด
14 ร่มไม้ รีสอร์ท 081-975-5018 คุณ สุทัศน์ รายละเอียด
15 แสงจันทร์ รีสอร์ท 094-530-5793 คุณ พงษ์ศักดิ์ รายละเอียด
16 ณ กาสะลอง Hotel 085-251-8883 082-025-5869 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
17 บัวสว่าง รีสอร์ท 086-242-1331 คุณ ยุทธนา รายละเอียด
18 สบยดีเลควิว รีสอร์ท 0-4271-1411,08-6221-0198 คุณเกษรา บวรเมษร์ (อ้อย) รายละเอียด
19 แสงแก้ว รีสอร์ท 08-4953-8764 คุณแสงแก้ว รายละเอียด
20 บ้านสวนคุณปู่-คุณย่า 089-6229796, 091-0617903, 082-4797879, 081-8717644 คุณกนกศักดิ์, คุณตระกูลเดช, คุณรจนา รายละเอียด
21 มัณฑนารีสอร์ท 083-1407773, 088-3335404 คุณมัณฑนา ราชชมภู รายละเอียด
22 ร่่มภูฟ้ารีสอร์ท 082-113-8624 คุณปุ๊, คุณภูริพัตต์ นิคร รายละเอียด
23 P.P. รีสอร์ท 08-7219-9583, 08-0196-7295, 0-4274-3239 คุณดอกไม้ รายละเอียด
24 ลาวัลย์รีสอร์ท 08-1954-3350 ครูลาวัลย์ มีพรหม รายละเอียด
25 แก้วก้าวรีสอร์ท 08-7945-4630 ,08-7237-2024 คุณเพ็ญศรี รายละเอียด
26 เอที รีสอร์ท 08-1117-7326 อ.นิยม ภาสร รายละเอียด
27 วังเทพ รีสอร์ท 0-4274-4122,08-1873-615 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
28 นาภี รีสอร์ท 1 08-1873-2491,081-9543773 คุณนิภาพร รายละเอียด
29 เลิศสกลรีสอร์ท 0-4216-3038, 08-5011-1631 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
30 กินรี 3 08-6227-7557 คุณกาญจนา รายละเอียด
31 กินรี 7 08-1871-9423, 08-8304-8937 คุณนิยม รายละเอียด
32 กินรี 8 08-5749-5537 ,08-1871-9423 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
33 กินรี 9 08-9575-8436, 08-7861-7185 เจ้าหน้าาที่ รายละเอียด
34 กินรี 10 08-9397-3830 คุณธนชัย รายละเอียด
35 กินรี 5 08-6227-7557 คุณกาญจนา รายละเอียด
36 เจ้าพระยาวิว รีสอร์ท 08-0181-7539,08-3335-4535 คุณจุฬารัตน์/คุณวิทวัส รายละเอียด
37 12 ปันนารีสอร์ท 0-4274-3933, 08-5741-9494 คุณนาราวดี, เจ้าหน้าที่, คุณการันตี รายละเอียด
38 ศรีผึ้งรีสอร์ท 08-3409-3996, 08-6238-7257 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
39 ตาลฟ้ารีสอร์ท 08-1380-2412 คุณกันตภณ รายละเอียด
40 รัตนโชครีสอร์ท 08-8320-4988 ,08-9620-3429 คุณจุฑารัตน์ รายละเอียด
41 นาภี รีสอร์ท 2 08-1954-3773 คุณสมพิศ รายละเอียด
42 กรีนเฮ้า รีสอร์ท 08-4181-4408 คุณชัยนัน รายละเอียด
43 ผักกับปลารีสอร์ท 08-6997-6887 คุณสุรินทร์ ไชยแสงราช รายละเอียด
44 เทพภูธร รีสอร์ท 0-4275-9160, 08-4603-4519 คุณกนกพร, คุณกฤษ รายละเอียด
45 อารียา รีสอร์ท 08-5925-3538 คุณสมศักดิ์ ธีระนุกูล รายละเอียด
46 ก.วัฒนารีสอร์ท 08-9266-6586, 0-4274-4094, 08-6265-5552 คุณเชาว์ , คุณนก รายละเอียด
47 กาญจนารีสอร์ท 08-1574-5548, 08-1592-1928 คุณกาญจนา รายละเอียด
48 สิวาศรมรีสอร์ท 0-4274-3936,08-5453-7576 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
49 บ้านอีสานคันทรีเฮ้าส์ 0-4274-3932 อ.อเนก สังฆะมณี รายละเอียด
50 เรือนแก้วรีสอร์ท 0-4272-8295, 08-1261-2184 คุณปฏิฉัน รายละเอียด
51 เกสราโฮม & รีสอร์ท 08-1369-7456, 08-6854-9001 คุณนุช, คุณจามร รายละเอียด
52 บ้านลีลาวดี 08-6861-4263 คุณรัชนี รายละเอียด
53 ลีลาวดี รีสอร์ท 08-6861-4263 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
54 เมธี รีสอร์ท 08-3357-2943,0-4274-4188 คุณสุพัฒน์, เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
55 ภูพาน กรีนวิลล์ รีสอร์ท & สปา 089-7120777, 081-6019099 คุณชาตรี คุรุศาสตรา รายละเอียด
56 บางจากภูพานรีสอร์ท 042-747400 080-7492727 วิภาวรรณ ตันติวิไล รายละเอียด
57 สกลมนตรา รีสอร์ท 0-4272-8126, 08-1873-6917 นางศิริวรรณ มนูชัย รายละเอียด