ลำดับ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียด
1 รัตนโชครีสอร์ท 08-8320-4988 ,08-9620-3429 รายละเอียด
2 บัวสว่าง รีสอร์ท 086-242-1331 รายละเอียด
3 แสงแก้ว รีสอร์ท 08-4953-8764 รายละเอียด
4 กรีนเฮ้า รีสอร์ท 08-4181-4408 รายละเอียด
5 ร่มไม้ รีสอร์ท 081-975-5018 รายละเอียด
6 กินรี 8 08-5749-5537 ,08-1871-9423 รายละเอียด
7 บ้านกกส้มโฮง 042730645 รายละเอียด
8 ก.วัฒนารีสอร์ท 08-9266-6586, 0-4274-4094, 08-6265-5552 รายละเอียด
9 อารียา รีสอร์ท 08-5925-3538 รายละเอียด
10 ห้วยโมง กู๊ดวิว รีสอร์ท 0-4297-1609, 09-8838-3524 รายละเอียด
11 ลาวัลย์รีสอร์ท 08-1954-3350 รายละเอียด
12 ผักกับปลารีสอร์ท 08-6997-6887 รายละเอียด
13 สมรรีสอร์ท 0-4274-4122,08-1873-6151 รายละเอียด
14 12 ปันนารีสอร์ท 0-4274-3933, 08-5741-9494 รายละเอียด
15 เรือนแก้วรีสอร์ท 0-4272-8295, 08-1261-2184 รายละเอียด
16 วังเทพ รีสอร์ท 0-4274-4122,08-1873-615 รายละเอียด
17 ศรีผึ้งรีสอร์ท 08-3409-3996, 08-6238-7257 รายละเอียด
18 กาญจนารีสอร์ท 08-1574-5548, 08-1592-1928 รายละเอียด
19 กินรี 10 08-9397-3830 รายละเอียด
20 ร่่มภูฟ้ารีสอร์ท 082-113-8624 รายละเอียด
21 เกสราโฮม & รีสอร์ท 08-1369-7456, 08-6854-9001 รายละเอียด
22 โพนยางคำ รีสอร์ท 0619397887 รายละเอียด
23 สุวรรณี รีสอร์ท 0-4271-2343 ,09-2889-6941 รายละเอียด
24 เทพภูธร รีสอร์ท 0-4275-9160, 08-4603-4519 รายละเอียด
25 แสงจันทร์ รีสอร์ท 094-530-5793 รายละเอียด
26 กินรี 2 '086-2240124 รายละเอียด
27 กินรี 4 082-1117150 รายละเอียด
28 เจ้าพระยาวิว รีสอร์ท 08-0181-7539,08-3335-4535 รายละเอียด
29 บ้านสวน วนาลี ตะวัน ภูผา รีสอร์ท 08-6230-3097 รายละเอียด
30 39 รีสอร์ท 042-733339 รายละเอียด
31 เอที รีสอร์ท 08-1117-7326 รายละเอียด
32 สิวาศรมรีสอร์ท 0-4274-3936,08-5453-7576 รายละเอียด
33 บ้านอีสานคันทรีเฮ้าส์ 0-4274-3932 รายละเอียด
34 ภูพานกรีนวิลล์ 0897990102 รายละเอียด
35 กินรี 1 '084-7871167 / 08-9575-8436 รายละเอียด
36 นาภี รีสอร์ท 1 08-1873-2491,081-9543773 รายละเอียด
37 เมธี รีสอร์ท 08-3357-2943,0-4274-4188 รายละเอียด
38 บัวสว่าง รีสอร์ท 086-242-1331 รายละเอียด
39 ตาลฟ้ารีสอร์ท 08-1380-2412 รายละเอียด
40 ลีลาวดี รีสอร์ท 08-6861-4263 รายละเอียด
41 ณ กาสะลอง Hotel 085-251-8883 082-025-5869 รายละเอียด
42 กินรี 7 08-1871-9423, 08-8304-8937 รายละเอียด
43 นาภี รีสอร์ท 2 08-1954-3773 รายละเอียด
44 กินรี 9 08-9575-8436, 08-7861-7185 รายละเอียด
45 คุ้มพระลอ รีสอร์ท 081-9425140, 092-9029415, 092-9029425 รายละเอียด
46 แก้วก้าวรีสอร์ท 08-7945-4630 ,08-7237-2024 รายละเอียด
47 สกลมนตรา รีสอร์ท 0-4272-8126, 08-1873-6917 รายละเอียด
48 มัณฑนารีสอร์ท 083-1407773, 088-3335404 รายละเอียด
49 กินรี 5 08-6227-7557 รายละเอียด
50 กินรี 3 08-6227-7557 รายละเอียด
51 คุ้มเทวดา รีสอร์ท 0-4216-2238, 08-1449-2544 รายละเอียด
52 บ้านหม่อน & ใหม่ รีสอร์ท 0-4274-3216,08-1708-3879 รายละเอียด
53 บ้านสวนคุณปู่-คุณย่า 089-6229796, 091-0617903, 082-4797879, 081-8717644 รายละเอียด
54 P.P. รีสอร์ท 08-7219-9583, 08-0196-7295, 0-4274-3239 รายละเอียด
55 สบยดีเลควิว รีสอร์ท 0-4271-1411,08-6221-0198 รายละเอียด
56 คัลเลอร์วิว รีสอร์ท 042-171262, 087-642-0702 รายละเอียด
57 ภูพาน กรีนวิลล์ รีสอร์ท & สปา 0897990102 รายละเอียด
58 เลิศสกลรีสอร์ท 0-4216-3038, 08-5011-1631 รายละเอียด
59 บ้านลีลาวดี 08-6861-4263 รายละเอียด
60 นาคปุระ รีสอร์ท 084-5137553 รายละเอียด
61 บางจากภูพานรีสอร์ท 042-747400 080-7492727 รายละเอียด