ลำดับ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน รายละเอียด
1 วิวโฮมเสตย์ 0810604217,0956578364 คุณวิว รายละเอียด
2 BBF House 08-9862-7554,08-9570-2795 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
3 บ้านเช้าคุณณรงค์ฤทธิ์ จำปาทอง 081-3088007, 084-8964311 นายณรงค์ฤทธิ์ จำปาทอง รายละเอียด
4 เฮือนภูเงิน ไฮโดรฟาร์ม 087-9519626 คุณอ้อ รายละเอียด
5 บ้านพิอินพลอย 08-1380-2405,08-1380-2412 คุณพลอยไพลิน รายละเอียด
6 บ้้านศุภโชค 08-6232-0213,042-743475 คุณวาสนา บุญทา รายละเอียด
7 บ้านศุภมิตร2 08-6232-0213,042-743475 คุณวาสนา บุญทา รายละเอียด
8 บ้านเฟื่องฟ้า 0872143580 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
9 บ้านเช่าคุณปิยนุช 089-6225757, 085-9268366 คุณปิยนุช (ต้า) รายละเอียด
10 บ้านศุภมิตร1 08-6232-0213,042-743475 คุณวาสนา บุญทา รายละเอียด
11 บ้านเช่าจณิสตา 08-9944-7296, 08-8561-5001 เกษแก้ว,สัญญา ซ้ายขวา รายละเอียด
12 บ้านพักธัญทิพย์ 08-0350-8655,08-6233-8366 คุณธัญทิพย์ แสนแพง, คุณวิไลศักดิ์ วะภักดิ์เพชร รายละเอียด
13 บ้านเช่ากุลิสรา 08-1729-4966, 08-3353-7179 คุณโอ๋, คุณกุ้ง รายละเอียด
14 ก้านกล้วย (บ้านเช่า) 08-1977-1914 คุณ วารี ยั่งยืน รายละเอียด
15 ศุภรัตน์บ้านเช่า2 08-8320-4988 คุณจุฑารัตน์ (เล็ก) รายละเอียด
16 ศุภรัตน์บ้านเช่า 08-9620-3429, 08-8320-4988 คุณเล็ก รายละเอียด
17 บ้านเช่าบัวชมพู lotus in love 08-9621-6373, 08-9617-6707 คุณนภัสสร รายละเอียด
18 บ้านพัก 2 ชั้นและอาคารพานิชย์ 2 ชั้น 08-7214-3580 นางสาวปิยะภรณ์ สอนบุตร รายละเอียด
19 บ้านเช่าคุณนุชนาถ 08-9577-9387 คุณนุชนาถ รายละเอียด