ลำดับ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียด
1 ก้านกล้วย (บ้านเช่า) 08-1977-1914 รายละเอียด
2 บ้านศุภมิตร2 08-6232-0213,042-743475 รายละเอียด
3 BBF House 08-9862-7554,08-9570-2795 รายละเอียด
4 บ้านพิอินพลอย 08-1380-2405,08-1380-2412 รายละเอียด
5 วิวโฮมเสตย์ 0810604217,0956578364 รายละเอียด
6 บ้านเช่าจณิสตา 08-9944-7296, 08-8561-5001 รายละเอียด
7 บ้้านศุภโชค 08-6232-0213,042-743475 รายละเอียด
8 บ้านพัก 2 ชั้นและอาคารพานิชย์ 2 ชั้น 08-7214-3580 รายละเอียด
9 บ้านเฟื่องฟ้า 0872143580 รายละเอียด
10 บ้านเช่าคุณนุชนาถ 08-9577-9387 รายละเอียด
11 บ้านเช่าคุณปิยนุช 089-6225757, 085-9268366 รายละเอียด
12 บ้านเช่ากุลิสรา 08-1729-4966, 08-3353-7179 รายละเอียด
13 บ้านเช้าคุณณรงค์ฤทธิ์ จำปาทอง 081-3088007, 084-8964311 รายละเอียด
14 ศุภรัตน์บ้านเช่า 08-9620-3429, 08-8320-4988 รายละเอียด
15 เฮือนภูเงิน ไฮโดรฟาร์ม 087-9519626 รายละเอียด
16 บ้านพักธัญทิพย์ 08-0350-8655,08-6233-8366 รายละเอียด
17 บ้านเช่าบัวชมพู lotus in love 08-9621-6373, 08-9617-6707 รายละเอียด
18 ศุภรัตน์บ้านเช่า2 08-8320-4988 รายละเอียด
19 บ้านศุภมิตร1 08-6232-0213,042-743475 รายละเอียด