ลำดับ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน รายละเอียด
1 บ้านกาแฟ โฮมสเตย์ 042--713562 081-8725909 นางจันทิมา เคร่งครัด รายละเอียด
2 บ้านท่าวัด โฮมสเตย์ 08-7221-5201, 08-0756-9087, 08-7972-9633 นายชำนาญ ดาบสีพาย รายละเอียด
3 กะลา โฮมสเตย์ 08-7213-7382, 08-9618-1004 คุณลำพึง กระโจม รายละเอียด
4 แลไกล 2 โฮมสเตย์ 08-0184-2184 คุณนภัตสร รายละเอียด
5 มาลีมันตรา โฮมสเตย์ 08-5419-6998 นายภูริพัตต์ นิคร ( คุณปุ๊ ) รายละเอียด
6 บ้านสวน โฮมสเตย์ 08-3347-7358 นางทิพพาพร สุวรรณไตรย์ รายละเอียด
7 บ้านตามตะวัน โฮมสเตย์ 08-5007-6050, 08-6458-6557 ธนิดา ไทยเหนือ, กรวรรณ บุระเนตร รายละเอียด
8 บ้านสวนโฮมสเตย์ 0865672453 สายัณห์ พ่อครวงค์ รายละเอียด