ลำดับ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียด
1 แลไกล 2 โฮมสเตย์ 08-0184-2184 รายละเอียด
2 บ้านตามตะวัน โฮมสเตย์ 08-5007-6050, 08-6458-6557 รายละเอียด
3 บ้านกาแฟ โฮมสเตย์ 042--713562 081-8725909 รายละเอียด
4 บ้านสวนโฮมสเตย์ 0865672453 รายละเอียด
5 มาลีมันตรา โฮมสเตย์ 08-5419-6998 รายละเอียด
6 กะลา โฮมสเตย์ 08-7213-7382, 08-9618-1004 รายละเอียด
7 บ้านท่าวัด โฮมสเตย์ 08-7221-5201, 08-0756-9087, 08-7972-9633 รายละเอียด
8 บ้านสวน โฮมสเตย์ 08-3347-7358 รายละเอียด