ลำดับ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน รายละเอียด
1 โรงแรม เอ็นเอเค 0817080655 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
2 โรงแรมวังหงษ์ 08-1060-4217 คุณอนุศร พรหมคำบุตร รายละเอียด
3 The C.N. Residence 083-285-4323 087-644-5873 คุณ กิตติพัฒน์ รายละเอียด
4 โรงแรมดัชนี 08-1873-3490 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
5 โรงแรมเมธา พาเลซ 0-4271-2497, 08-4428-2682 คุณเมธา รายละเอียด
6 โรงแรม เอ พี เพลส 2 0-4271-3266, 08-8885-5066, 08-8885-5077 คุณพงษ์ศิริ รายละเอียด
7 โรงแรมเจซี JC hotel 0-4274-3431 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
8 โรงแรม เอ พี เพลส 0-4297-0515 08-4789-7186 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
9 โรงแรมหนองหารดิเอลลิแกนท์ สกลนคร 0-4271-3338-9 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
10 โรงแรม U-HOTEL 0-4274-4011,08-8564-4723 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
11 โรงแรมอิมพีเรียลสกล 0-4271-1119,0-4271-1887 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
12 โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ 0-4271-4886-7 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
13 โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติก 0-4273-3771-4 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
14 โรงแรมผาแดงไอ่คำ หนองหารวิว รีสอร์ท 08-4953-3894 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
15 โรงแรมสวีทรูม 0-4271-6711 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
16 โรงแรมดุสิต 0-4271-1198-9 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
17 โรงแรมแก้วสิริ 042-716617, 085-0861212, 085-0862121 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
18 โรงแรม เอ็น.เอ.เค 08-1708-0655 คุณจุรา รายละเอียด
19 โรงแรมไอยรา 0-4273-0645, 08-6238-8666 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
20 โรงแรมพีซีพาเลซ 2 0-4271-4776, 0-4271-6332, 0-4273-3911 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
21 โรงแรมพีซีพาเลซ แกรนด์ 0-4273-3988 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
22 โรงแรมบุญเกียรติ 0-4274-3722, 08-1871-4533 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด