ลำดับ สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน รายละเอียด
1 วิวโฮมเสตย์ 0810604217,0956578364 คุณวิว รายละเอียด
2 กนกวรรณ อพาร์ทเม้นท์ 08-5453-7721,08-1107-4548 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
3 บ้านหม่อน & ใหม่ รีสอร์ท 0-4274-3216,08-1708-3879 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
4 BBF House 08-9862-7554,08-9570-2795 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
5 โรงแรม เอ็นเอเค 0817080655 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
6 บ้านเช้าคุณณรงค์ฤทธิ์ จำปาทอง 081-3088007, 084-8964311 นายณรงค์ฤทธิ์ จำปาทอง รายละเอียด
7 สมรรีสอร์ท 0-4274-4122,08-1873-6151 คุณทองกานต์ คุณอ้อ รายละเอียด
8 บ้านวันสุขอพาร์ทเม้นท์ 086-2334000, 082-8559553 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
9 บ้านพักมีสุข 095-6587901 คุณกนกวรรณ รายละเอียด
10 กินรี 4 082-1117150 คุณกาญจนา รายละเอียด
11 กินรี 2 086-2240124 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
12 กินรี 1 084-7871167 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
13 คุ้มพระลอ รีสอร์ท 081-9425140, 092-9029415, 092-9029425 คุณนฤมลวรรณ ตรียาวุฒิวาทย์ รายละเอียด
14 หอพักบ้านพุธิตา 08-9422-3536, 08-6781-7805 คุณอ้อ, คุณวุฒิ รายละเอียด
15 ห้วยโมง กู๊ดวิว รีสอร์ท 0-4297-1609, 09-8838-3524 คุณพีรศักดิ์ รายละเอียด
16 หอพักอุมาพร 088-509-4839,042-171-015 คุณอุมาพร, นายสมเกียรติ เวียนมานะ รายละเอียด
17 นาคปุระ รีสอร์ท 084-5137553 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
18 B.S.K. place อพาร์ทเม้นท์ 08-9944-2240, 0-4273-0940 ป้ากิ่ง รายละเอียด
19 รพีพรรณ อพาร์ทเมนท์ 08-3678-0053, 08-4400-8477 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
20 PLR อพาร์ทเม้นท์ สาขา 2 0-4272-8245 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
21 โรงแรมวังหงษ์ 08-1060-4217 คุณอนุศร พรหมคำบุตร รายละเอียด
22 บ้านสวน วนาลี ตะวัน ภูผา รีสอร์ท 08-6230-3097 คุณวาลินี รายละเอียด
23 สุวรรณี รีสอร์ท 0-4271-2343 ,09-2889-6941 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
24 ญาตา การ์เดนเพลซ (Yata Garden Place) 09-6816-1667, 08-9428-3208 อ.ญาตาวี รายละเอียด
25 เฮือนภูเงิน ไฮโดรฟาร์ม 087-9519626 คุณอ้อ รายละเอียด
26 บ้านพิอินพลอย 08-1380-2405,08-1380-2412 คุณพลอยไพลิน รายละเอียด
27 คุณณัฏฐ์ริเวอร์ เพลส 081-261-9938, 088-552-1959 คุณณัฏฐ์ริกา พรหมเชษฐา รายละเอียด
28 คัลเลอร์วิว รีสอร์ท 042-171262, 087-642-0702 เจ้าของรีสอร์ท รายละเอียด
29 หอพัก PN HOME 090-030-8853 คุณ นะ รายละเอียด
30 หอพักบ้านแก้วเสถียร 093-538-3690 คุณ นิดชา รายละเอียด
31 สกายอพาตเมนต์ 095-6616642 คุณไก่ รายละเอียด
32 ชวนพิศ 061-0570970 042-712928 คุณสุภาวดี รายละเอียด
33 หอพัก มาริน 0-4274-3624 นางทองสูน จันใด รายละเอียด
34 บ้านแสงจันทร์ อพาร์ทเมนท์ 08-1965-9808,0-4274-3817 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
35 สกลอพาร์ทเม้นท์ 0-4271-4705, 08-1871-4479 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
36 The C.N. Residence 083-285-4323 087-644-5873 คุณ กิตติพัฒน์ รายละเอียด
37 คุ้มเทวดา รีสอร์ท 0-4216-2238, 08-1449-2544 คุณก้อย รายละเอียด
38 พันธวรรณอพาร์ทเม้นท์ 042-171-715 088-570-0575 คุณ จิณณ์จุฑา รายละเอียด
39 บัวสว่าง รีสอร์ท 086-242-1331 คุณ ยุทธนา รายละเอียด
40 ร่มไม้ รีสอร์ท 081-975-5018 คุณ สุทัศน์ รายละเอียด
41 แสงจันทร์ รีสอร์ท 094-530-5793 คุณ พงษ์ศักดิ์ รายละเอียด
42 ณ กาสะลอง Hotel 085-251-8883 082-025-5869 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
43 บัวสว่าง รีสอร์ท 086-242-1331 คุณ ยุทธนา รายละเอียด
44 บุญโฮมอพาร์ทเม้นท์ 081-5448691 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
45 กุลิสราอพาร์ทเม้นท์ 08-1729-4966, 08-3353-7179 คุณโอ๋, คุณกุ้ง รายละเอียด
46 ซี.เอ็น.เรสซิเดนซ์ 08-7234-3519, 08-3285-4323, 08-7644-5873 นิรมล ขันธุลา รายละเอียด
47 JPK แมนชั่น 0-4271-6557-9,086-8646677 น.ส.เมาธินี ดาวศิริโรจน์ รายละเอียด
48 N.A.K. แมนชั่น 0-4271-5505 (Fax), 08-1708-0655 เจ้าหน้าที่แมนชั่น รายละเอียด
49 กาญจนาแมนชั่น 08-1661-932008-7857-2674 สมชาย วนัสสกุล รายละเอียด
50 LP แมนชั่น 0-4271-7154, 0-4271-5356, 08-6630-1356 เจ้าหน้าที่แมนชั่น รายละเอียด
51 สบยดีเลควิว รีสอร์ท 0-4271-1411,08-6221-0198 คุณเกษรา บวรเมษร์ (อ้อย) รายละเอียด
52 บ้านบุญ อพาร์ทเม้นท์ 08-9623-8731 คุณโจ้ รายละเอียด
53 พิมาลแมนชั่น 0-4273-2160 ,08-4787-2171 คุณพิมาล รายละเอียด
54 LP อพาร์ทเม้นท์ 1 0-4271-6454-5 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
55 แสงแก้ว รีสอร์ท 08-4953-8764 คุณแสงแก้ว รายละเอียด
56 บ้านกาแฟ โฮมสเตย์ 042--713562 081-8725909 นางจันทิมา เคร่งครัด รายละเอียด
57 บ้้านศุภโชค 08-6232-0213,042-743475 คุณวาสนา บุญทา รายละเอียด
58 หอพักหญิงศุภวาสน์ 08-6232-0213,042-743475 คุณวาสนา บุญทา รายละเอียด
59 บ้านท่าวัด โฮมสเตย์ 08-7221-5201, 08-0756-9087, 08-7972-9633 นายชำนาญ ดาบสีพาย รายละเอียด
60 กะลา โฮมสเตย์ 08-7213-7382, 08-9618-1004 คุณลำพึง กระโจม รายละเอียด
61 บ้านศุภมิตร2 08-6232-0213,042-743475 คุณวาสนา บุญทา รายละเอียด
62 บ้านเฟื่องฟ้า 0872143580 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
63 บ้านสวนคุณปู่-คุณย่า 089-6229796, 091-0617903, 082-4797879, 081-8717644 คุณกนกศักดิ์, คุณตระกูลเดช, คุณรจนา รายละเอียด
64 แลไกล 2 โฮมสเตย์ 08-0184-2184 คุณนภัตสร รายละเอียด
65 มาลีมันตรา โฮมสเตย์ 08-5419-6998 นายภูริพัตต์ นิคร ( คุณปุ๊ ) รายละเอียด
66 บ้านสวน โฮมสเตย์ 08-3347-7358 นางทิพพาพร สุวรรณไตรย์ รายละเอียด
67 บ้านตามตะวัน โฮมสเตย์ 08-5007-6050, 08-6458-6557 ธนิดา ไทยเหนือ, กรวรรณ บุระเนตร รายละเอียด
68 บ้านเช่าคุณปิยนุช 089-6225757, 085-9268366 คุณปิยนุช (ต้า) รายละเอียด
69 บังกะโลอินทะวงศ์ 1 0-4271-4560 เจ้าาหน้าที่ รายละเอียด
70 บ้านศุภมิตร1 08-6232-0213,042-743475 คุณวาสนา บุญทา รายละเอียด
71 พุฒศรีแมนชั่น 089-5739987 คุณจันทร์สวาท พุฒศรี รายละเอียด
72 หอพักหญิงใบบัว 0872334754 นางอรณิชชา นามขันธ์ รายละเอียด
73 The Livable 089-2492251, 081-2609959 คุณนิลพงษ์ ยี่วาศรี, คุณวาสนา รายละเอียด
74 เจ เอ็น แมนชั่น 087-7751336 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
75 หอพักหญิงหทัยรัตน์ 09-30954661, 08-95746828 นางสาวหทัยรัตน์ เรทนู, คุณอาร์ต รายละเอียด
76 มัณฑนารีสอร์ท 083-1407773, 088-3335404 คุณมัณฑนา ราชชมภู รายละเอียด
77 ร่่มภูฟ้ารีสอร์ท 082-113-8624 คุณปุ๊, คุณภูริพัตต์ นิคร รายละเอียด
78 P.P. รีสอร์ท 08-7219-9583, 08-0196-7295, 0-4274-3239 คุณดอกไม้ รายละเอียด
79 ลาวัลย์รีสอร์ท 08-1954-3350 ครูลาวัลย์ มีพรหม รายละเอียด
80 แก้วก้าวรีสอร์ท 08-7945-4630 ,08-7237-2024 คุณเพ็ญศรี รายละเอียด
81 เอที รีสอร์ท 08-1117-7326 อ.นิยม ภาสร รายละเอียด
82 วังเทพ รีสอร์ท 0-4274-4122,08-1873-615 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
83 นาภี รีสอร์ท 1 08-1873-2491,081-9543773 คุณนิภาพร รายละเอียด
84 เลิศสกลรีสอร์ท 0-4216-3038, 08-5011-1631 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
85 กินรี 3 08-6227-7557 คุณกาญจนา รายละเอียด
86 กินรี 7 08-1871-9423, 08-8304-8937 คุณนิยม รายละเอียด
87 กินรี 8 08-5749-5537 ,08-1871-9423 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
88 กินรี 9 08-9575-8436, 08-7861-7185 เจ้าหน้าาที่ รายละเอียด
89 กินรี 10 08-9397-3830 คุณธนชัย รายละเอียด
90 กินรี 5 08-6227-7557 คุณกาญจนา รายละเอียด
91 เจ้าพระยาวิว รีสอร์ท 08-0181-7539,08-3335-4535 คุณจุฬารัตน์/คุณวิทวัส รายละเอียด
92 หอพักหญิงสุขาวดี 0-4272-4165,08-7860-4608,08-6234-0974 คุณชมัยพร ต้นงาม รายละเอียด
93 หอพักหญิงปริญญา 08-6234-6535 คุณเกวลี สุวรรณรงค์ รายละเอียด
94 หอพัก VTB 08-5745-5659, 08-6714-4000 คุณวิรัตน์ รายละเอียด
95 หอพักโรงเรียนเทคนิคภูพานบริหารธุรกิจ 08-1965-1774 คุณแอนนา เจริญรุ่งสกล รายละเอียด
96 หอพักมยุเรศ 0-4272-4142, 08-1988-5486, 08-6384-4203 คุณธนัชพร, คุณอัสสรา รายละเอียด
97 หอพักชนิตา 2 08-3141-6847 คุณจินดา เผือดผุด รายละเอียด
98 หอพักบ้านมะลิวรรณ์ 08-1262-0475, 08-6218-8461 คุณมะลิวรรณ์ วงษ์ประชุม รายละเอียด
99 หอพักวาลินี 08-6230-3097 คุณวาลินี รายละเอียด
100 หอพักภูขวัญ 08-3417-9129, 08-3347-7358 นายภูวนันท์ สุวรรณไตรย์ รายละเอียด
101 หอพัก P.B.A. 08-7858-6781 คุณไตรรงค์ รายละเอียด
102 หอพักบ้านวรชัย 08-4512-2640, 08-9504-3042 คุณเต้, คุณบุ๋ม รายละเอียด
103 หอพักธนิสร 08-3347-7358 คุณศิวกร สุวรรณไตรย์ รายละเอียด
104 หอพักสุมาลี 08-1095-6513 คุณสุมาลี รายละเอียด
105 หอพักสุภาพร 0-4274-3696, 08-1601-9464 คุณสุภาพร รายละเอียด
106 หอพักหญิงธัญพร 0-4272-4045, 08-9844-7520 คุณธัญพร จันทร์ทองศรี รายละเอียด
107 หอพักพาร์ควิลล์ 0-4273-1252, 08-1320-6188, 08-6238-6999 เจ้าหน้าที่, คุณธาริกา รายละเอียด
108 หอพักหญิงอยู่เจริญ 08-9714-4099 คุณจอมศรี รายละเอียด
109 หอพักปรินดา 08-6229-2398 คุณปรินดา ศรีระวงศ์ รายละเอียด
110 หอพักโอปอ สกลนคร 08-8333-6631 คุณวรรณกานต์ รายละเอียด
111 หอพักบุษยา 08-1184-7100 คุณบุษยา รายละเอียด
112 หอพักบัวเรียน 08-1872-2802, 0-4272-4200 คุณพัฒนา ประสารศรี รายละเอียด
113 หอพักธารน้ำใจ 08-7232-1313 คุณอมรรัตน์ ครุธคำ รายละเอียด
114 หอพักชมดาว 2 08-6220-0565, 08-9940-8551 คุณภพ รายละเอียด
115 หอพักหญิงพรแอนด์แพรว 08-6233-7448 คุณยุพิน คนชุม รายละเอียด
116 หอพักหญิงพรมวัง 2 08-8561-3990, 08-9710-7596 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
117 หอพักหญิง P&N 08-3355-4400, 08-7643-8418 คุณแป๋ว รายละเอียด
118 หอพักหญิง บ้านภิรมย์ทรัพย์ 08-9577-0633 นายภิรมย์ จรศรชัย รายละเอียด
119 N.S.P. home 08-9577-9995, 08-7861-0007 คุณณิภาพร , การ์ตูน รายละเอียด
120 หอพักวรนันท์ 08-3347-7358 คุณทิพพาพร สุวรรณไตรย์ รายละเอียด
121 หอพักวรจักร 08-3737-9586, 08-1260-7495 คุณวรวุฒิ สีการัง คุณสะอาด สีการัง รายละเอียด
122 หอพักแสนสุข 08-9519-7763, 08-1254-7638 คุณรัฐพล รายละเอียด
123 12 ปันนารีสอร์ท 0-4274-3933, 08-5741-9494 คุณนาราวดี, เจ้าหน้าที่, คุณการันตี รายละเอียด
124 หอพักหญิงบุญประกอบ 08-1060-4217, 08-2106-9709 คุณอนุศร พรหมคำบุตร รายละเอียด
125 หอพักหญิงระเบียงน้ำ 08-6864-4710 นางสาวสุวิมล สดสะอาด รายละเอียด
126 หอพักกรชนก 08-8549-5197, 08-9844-4533, 08-1947-6093 คุณแพร รายละเอียด
127 บ้านเช่าจณิสตา 08-9944-7296, 08-8561-5001 เกษแก้ว,สัญญา ซ้ายขวา รายละเอียด
128 บ้านพักธัญทิพย์ 08-0350-8655,08-6233-8366 คุณธัญทิพย์ แสนแพง, คุณวิไลศักดิ์ วะภักดิ์เพชร รายละเอียด
129 ศรีผึ้งรีสอร์ท 08-3409-3996, 08-6238-7257 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
130 หอพักหญิงกัญญ์วรา 08-33587557, 08-7236-8374, 08-3661-8308 คุณอภิญญา, คุณวรรธนะ, คุณยายมะลิ รายละเอียด
131 หอพักหญิงวชิราพร 08-1872-0171 คุณวชิราพร ชมชายผล รายละเอียด
132 หอพักวรัทพร 08-1977-8190 อ.สุรีย์ภรณ์ รายละเอียด
133 หอพักเศรษศิริ 09-0465-6194 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
134 บ้านเช่ากุลิสรา 08-1729-4966, 08-3353-7179 คุณโอ๋, คุณกุ้ง รายละเอียด
135 ก้านกล้วย (บ้านเช่า) 08-1977-1914 คุณ วารี ยั่งยืน รายละเอียด
136 ศุภรัตน์บ้านเช่า2 08-8320-4988 คุณจุฑารัตน์ (เล็ก) รายละเอียด
137 ศุภรัตน์บ้านเช่า 08-9620-3429, 08-8320-4988 คุณเล็ก รายละเอียด
138 บ้านเช่าบัวชมพู lotus in love 08-9621-6373, 08-9617-6707 คุณนภัสสร รายละเอียด
139 บ้านพัก 2 ชั้นและอาคารพานิชย์ 2 ชั้น 08-7214-3580 นางสาวปิยะภรณ์ สอนบุตร รายละเอียด
140 หอพักบ้านเพ็ญศิริ 08-6895-2983, 08-6880-1945 คุณเมย์ รายละเอียด
141 หอพักบ้านเพชรตะวัน 08-3725-8032 คุณลักขณา รายละเอียด
142 เมธี อพาร์ทเม้นท์ 08-5693-0820 คุณนัท รายละเอียด
143 ตาลฟ้ารีสอร์ท 08-1380-2412 คุณกันตภณ รายละเอียด
144 รวยบุญอพาร์ทเมนท์ 0-4271-2106 คุณบุญร่วม รายละเอียด
145 พรรณนิดา แมนชั่น 08-4392-7777 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
146 รัตนโชครีสอร์ท 08-8320-4988 ,08-9620-3429 คุณจุฑารัตน์ รายละเอียด
147 นาภี รีสอร์ท 2 08-1954-3773 คุณสมพิศ รายละเอียด
148 หอพักเรือนร่มขวัญ 08-5642-8740, 08-5693-0820 คุณวิลาวัณย์ เคนไชยวงศ์ รายละเอียด
149 หอพักหญิงต้นอ้อ 08-7951-9383, 08-3328-2453 , 08-1997-2434 คุณอลงกรณ์ ไตรยราช (ต้น) รายละเอียด
150 หอพักหญิงใบบัว 08-7233-4754 คุณอรณิชชา นามขันธ์ รายละเอียด
151 หอพักสายัณห์ 0-4274-3518, 08-5855-0468 เอ้ รายละเอียด
152 บ้านเช่าคุณนุชนาถ 08-9577-9387 คุณนุชนาถ รายละเอียด
153 หอพักหนึ่งนภา 0-4274-4070, 08-3454-9534 คุณแม่หน่อย รายละเอียด
154 หอพักกนกวรรณ/ชรายุทธ 08-1117-7326 คุณสมนึก ภาสร รายละเอียด
155 หอพักชายแก้วบุตรดี 0-4274-3022, 08-9577-9387 นางนุชนาถ, นางสมคิด รายละเอียด
156 หอพักชัยมุงคุณบ้านสวน 08-4953-3894 คุณติ๊ก รายละเอียด
157 หอพักสิมิลัน 08-1261-1351 คุณภานุเมศ น้อยแสงศรี รายละเอียด
158 หอพักขวัญหทัย 08-9840-9910, 0-4272-4250, 08-2104-4300 คุณแอ๋ว รายละเอียด
159 หอพักปภาวรินทร์ 08-9942-1557 นางปภาวรินทร์ ผาด่านแก้ว รายละเอียด
160 Lady Place Apartment 085-6094813 , 087-9453551 คุณปริพนธ์ (เสี่ยนิว) รายละเอียด
161 หอพักนวลจันทร์อนุสรณ์ 08-1872-1599, 08-1717-5899 คุณนวลจันทร์ รายละเอียด
162 หอพักปริญสิริ 08-1261-0676, 0-4275-1049 คุณหิรัญ รายละเอียด
163 หอพักบ้านเคียงดาว 08-6998-5558 คุณแอล รายละเอียด
164 หอพักหญิงชนิตา 08-3141-6847, 08-1708-4517, 0-4274-3115 คุณวานิช, คุณจินดา เผือดผุด รายละเอียด
165 หอพักภานุมาศเพลซ 08-1873-0402 คุณภานุมาศ รายละเอียด
166 หอพักโชคดี 08-1237-0123 คุณจักริน แสนเมือง รายละเอียด
167 หอพักชายทรัพย์ทวี 08-9569-8458, 08-9569-8459 นางนันทิยา จันทเสนา (เอ) รายละเอียด
168 หอพักปิยะวัฒน์ 08-1897-5771 คุณเเหม่ม รายละเอียด
169 หอพักรักษาพล 08-5608-4724, 08-9844-2890 ป้าอัจ รายละเอียด
170 หอพักบ้านสายฝน 08-6240-3953, 042-712270 คุณครูวรุฬนี พรหมสาขา ณ สกลนคร รายละเอียด
171 หอพักหญิงอมรรัตน์ 08-6229-3461 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
172 หอพักลักขณานุกูล 08-5744-4342 คุณภัคผกา รายละเอียด
173 หอพักชายภัทรภร 2 0-4272-4264 คุณภาวิณี รายละเอียด
174 หอพักแสงจันทร์เพ็ญ 08-9891-8056 คุณแสงจันทร์ แตงอ่อน รายละเอียด
175 กรีนเฮ้า รีสอร์ท 08-4181-4408 คุณชัยนัน รายละเอียด
176 ผักกับปลารีสอร์ท 08-6997-6887 คุณสุรินทร์ ไชยแสงราช รายละเอียด
177 เทพภูธร รีสอร์ท 0-4275-9160, 08-4603-4519 คุณกนกพร, คุณกฤษ รายละเอียด
178 สหกรณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ภูพานฯ 0-4274-7465, 08-1768-2376, 08-6090-3409 เจ้าาหน้าที่ รายละเอียด
179 หอพักหญิงผ่องใส 08-3787-7773 คุณบุญใส รายละเอียด
180 หอพักธนาธิป 2 08-1739-3133,08-1261-0207,0-4273-3850 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
181 หอพักธนาธิป 1 08-1739-3133,08-1261-0207,0-4273-3850 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
182 อารียา รีสอร์ท 08-5925-3538 คุณสมศักดิ์ ธีระนุกูล รายละเอียด
183 บ้านสวนโฮมสเตย์ 0865672453 สายัณห์ พ่อครวงค์ รายละเอียด
184 ก.วัฒนารีสอร์ท 08-9266-6586, 0-4274-4094, 08-6265-5552 คุณเชาว์ , คุณนก รายละเอียด
185 กาญจนารีสอร์ท 08-1574-5548, 08-1592-1928 คุณกาญจนา รายละเอียด
186 สิวาศรมรีสอร์ท 0-4274-3936,08-5453-7576 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
187 บ้านอีสานคันทรีเฮ้าส์ 0-4274-3932 อ.อเนก สังฆะมณี รายละเอียด
188 บ้านพักวุฒิ-สุดา 089-7118610 คุณอาวุธ รายละเอียด
189 โรงแรมดัชนี 08-1873-3490 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
190 โรงแรมเมธา พาเลซ 0-4271-2497, 08-4428-2682 คุณเมธา รายละเอียด
191 โรงแรม เอ พี เพลส 2 0-4271-3266, 08-8885-5066, 08-8885-5077 คุณพงษ์ศิริ รายละเอียด
192 โรงแรมเจซี JC hotel 0-4274-3431 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
193 โรงแรม เอ พี เพลส 0-4297-0515 08-4789-7186 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
194 โรงแรมหนองหารดิเอลลิแกนท์ สกลนคร 0-4271-3338-9 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
195 โรงแรม U-HOTEL 0-4274-4011,08-8564-4723 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
196 โรงแรมอิมพีเรียลสกล 0-4271-1119,0-4271-1887 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
197 โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ 0-4271-4886-7 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
198 โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติก 0-4273-3771-4 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
199 โรงแรมผาแดงไอ่คำ หนองหารวิว รีสอร์ท 08-4953-3894 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
200 โรงแรมสวีทรูม 0-4271-6711 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
201 โรงแรมดุสิต 0-4271-1198-9 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
202 เรือนแก้วรีสอร์ท 0-4272-8295, 08-1261-2184 คุณปฏิฉัน รายละเอียด
203 เกสราโฮม & รีสอร์ท 08-1369-7456, 08-6854-9001 คุณนุช, คุณจามร รายละเอียด
204 บ้านลีลาวดี 08-6861-4263 คุณรัชนี รายละเอียด
205 ลีลาวดี รีสอร์ท 08-6861-4263 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
206 เมธี รีสอร์ท 08-3357-2943,0-4274-4188 คุณสุพัฒน์, เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
207 ภูพาน กรีนวิลล์ รีสอร์ท & สปา 089-7120777, 081-6019099 คุณชาตรี คุรุศาสตรา รายละเอียด
208 บางจากภูพานรีสอร์ท 042-747400 080-7492727 วิภาวรรณ ตันติวิไล รายละเอียด
209 สกลมนตรา รีสอร์ท 0-4272-8126, 08-1873-6917 นางศิริวรรณ มนูชัย รายละเอียด
210 โรงแรมแก้วสิริ 042-716617, 085-0861212, 085-0862121 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
211 โรงแรม เอ็น.เอ.เค 08-1708-0655 คุณจุรา รายละเอียด
212 โรงแรมไอยรา 0-4273-0645, 08-6238-8666 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
213 โรงแรมพีซีพาเลซ 2 0-4271-4776, 0-4271-6332, 0-4273-3911 เจ้าหน้าที่ รายละเอียด
214 โรงแรมพีซีพาเลซ แกรนด์ 0-4273-3988 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด
215 โรงแรมบุญเกียรติ 0-4274-3722, 08-1871-4533 เจ้าหน้าที่โรงแรม รายละเอียด