ส่งคำร้องเรียนข้อมูลที่พัก

เรื่องร้องเรียน :: *
ชื่อ - นามสกุล ผู้ร้องเรียน :: *
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อ (ผู้ร้องเรียน)
:: *
รายละเอียดคำร้องเรียน :: *
ไฟล์แนบ   (ถ้ามี)
รหัสยืนยัน :: *
   
     

*** เว็บไซต์ร้องเรียนเกี่ยวกับที่พักนี้ ใช้สำหรับร้องเรียนเกี่ยวกับที่พัก ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เท่านั้น

*** คำร้องเรียนของท่านทางคณะกรรมการศูนย์ประสานงานที่พักบัณฑิต จะตรวจสอบและรายงานต่อคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง