รายละเอียดสถานที่พัก

ประเภทที่พัก
  :  
โรงแรม
ชื่อสถานที่พัก
:
โรงแรมเจซี JC hotel
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน
:
เจ้าหน้าที่โรงแรม
เบอร์โทรศัพท์
:
0-4274-3431
เว็บลิงค์
:
http://www.hotelsguidethailand.com/business/?code=29284&l=th
อีเมลล์
:
ค่าบริการ
:
ห้องพัดลม 600 บาท/คืน ห้องแอร์ 900 บาท/คืน พักได้ไม่เกิน 4 คน
ห้องคู่
:
วันที่ 26 - 29 ม.ค. 60 เต็มแล้ว
วันที่ 30 ม.ค. 60 ว่าง 11 ห้อง
วันที่ 31 ม.ค. 60 ว่าง 30 ห้อง
ห้องเดี่ยว
:
วันที่ 26 - 29 ม.ค. 60 เต็มแล้ว
วันที่ 30 ม.ค. 60 ว่าง 11 ห้อง
วันที่ 31 ม.ค. 60 ว่าง 30 ห้อง
เป็นหลัง
:
-
ห้องน้ำ
:
ห้องน้ำในตัว
ภาพรวมที่พัก
:
ห้องพัดลม 10 ห้อง
ห้องแอร์ 35 ห้อง
ที่อยู่
:
445/1 หมู่ 14 ถ.สกลนคร - นครพนม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองจ.สกลนคร
สิ่งอำนวยความสะดวก
:
ครบวงจร
การเดินทาง(ระยะเวลา)
:
ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 กิโลเมตร
รายละเอียด
:
พักได้ไม่จำกัดจำนวนคน
รูปภาพ
:
   
ข้อมูลการเดินทาง
จาก(ต้นทาง) ถึง(ปลายทาง)
ระยะทางข้อความ ระยะทางตัวเลข เมตร
ระยะเวลาข้อความ ระยะเวลาตัวเลข วินาที
* ระยะทางโดยประมาณ ระยะเวลา กรณีขับรถ โดยประมาณ