รายละเอียดสถานที่พัก

ประเภทที่พัก
  :  
โรงแรม
ชื่อสถานที่พัก
:
โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติก
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน
:
เจ้าหน้าที่โรงแรม
เบอร์โทรศัพท์
:
0-4273-3771-4
เว็บลิงค์
:
www.hotel-mj.com
อีเมลล์
:
ค่าบริการ
:
ห้องสแตนดาร์ด 900 บาท/คืน ห้องสุพีเรีย 1,200 บาท/คืน ห้องดีลักซ์ 1,800 บาท/คืน ห้องสูท 2,800 บาท/คืน
ห้องคู่
:
วันที่ 26 ม.ค. 60 เต็มแล้ว
วันที่ 27 ม.ค. 60 ว่าง 10 ห้อง
วันที่ 28 - 29 ม.ค. 60 เต็มแล้ว
วันที่ 30 ม.ค. 60 ว่าง 89 ห้อง
วันที่ 31 ม.ค. 60 ว่าง 93 ห้อง
ห้องเดี่ยว
:
วันที่ 26 ม.ค. 60 เต็มแล้ว
วันที่ 27 ม.ค. 60 ว่าง 10 ห้อง
วันที่ 28 - 29 ม.ค. 60 เต็มแล้ว
วันที่ 30 ม.ค. 60 ว่าง 89 ห้อง
วันที่ 31 ม.ค. 60 ว่าง 93 ห้อง
เป็นหลัง
:
-
ห้องน้ำ
:
ห้องน้ำในตัว
ภาพรวมที่พัก
:
ห้องแอร์ 165 ห้อง
ที่อยู่
:
399 ถ.คูเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร
สิ่งอำนวยความสะดวก
:
ครบวงจร
การเดินทาง(ระยะเวลา)
:
ห่างจาก ม.ราชภัฏสกลนคร 6 กม.
รายละเอียด
:
รวมอาหารเช้า
รูปภาพ
:
-- ไม่มีรูปภาพประกอบ --
   
ข้อมูลการเดินทาง
จาก(ต้นทาง) ถึง(ปลายทาง)
ระยะทางข้อความ ระยะทางตัวเลข เมตร
ระยะเวลาข้อความ ระยะเวลาตัวเลข วินาที
* ระยะทางโดยประมาณ ระยะเวลา กรณีขับรถ โดยประมาณ