รายละเอียดสถานที่พัก

ประเภทที่พัก
  :  
โรงแรม
ชื่อสถานที่พัก
:
โรงแรม U-HOTEL
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน
:
เจ้าหน้าที่โรงแรม
เบอร์โทรศัพท์
:
0-4274-4011,08-8564-4723
เว็บลิงค์
:
--- ไม่ระบุลิงค์ ---
อีเมลล์
:
-
ค่าบริการ
:
ห้องเดี่ยว ราคา 1,000 บาท ห้องคู่ ราคา 1,000 บาท ห้องสุพีเรีย 1,500 บาท/คืน ห้องดีลักช์ 2,500 บาท/คืน ห้อง VIP 2,000 บาท/คืน
ห้องคู่
:
วันที่ 26 - 30 ม.ค. 60 เต็มแล้ว
วันที่ 31 ม.ค. 60 ว่าง 15 ห้อง
ห้องเดี่ยว
:
วันที่ 26 - 30 ม.ค. 60 เต็มแล้ว
วันที่ 31 ม.ค. 60 ว่าง 15 ห้อง
เป็นหลัง
:
-
ห้องน้ำ
:
ห้องน้ำในตัว
ภาพรวมที่พัก
:
ห้องเดี่ยว 19 ห้อง
ห้องคู่ 9 ห้อง
ห้องสุพีเรีย 7 ห้อง
ห้องดีลักช์ 2 ห้อง/
ห้อง VIP 3 ห้อง
ที่อยู่
:
ตรงข้ามประตู 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ติดกับ เซเว่นฯ อ.เมือง จ. สกลนคร
สิ่งอำนวยความสะดวก
:
ครบวงจร เป็นห้องแอร์
การเดินทาง(ระยะเวลา)
:
หน้า ม.ราชภัฏสกลนคร
รายละเอียด
:
บริการ กาแฟ - ขนม
รูปภาพ
:
   
ข้อมูลการเดินทาง
จาก(ต้นทาง) ถึง(ปลายทาง)
ระยะทางข้อความ ระยะทางตัวเลข เมตร
ระยะเวลาข้อความ ระยะเวลาตัวเลข วินาที
* ระยะทางโดยประมาณ ระยะเวลา กรณีขับรถ โดยประมาณ