รายละเอียดสถานที่พัก

ประเภทที่พัก
  :  
รีสอร์ท
ชื่อสถานที่พัก
:
กินรี 4
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน
:
คุณกาญจนา
เบอร์โทรศัพท์
:
082-1117150
เว็บลิงค์
:
--- ไม่ระบุลิงค์ ---
อีเมลล์
:
ค่าบริการ
:
500 บาท/คืน
ห้องคู่
:
วันที่ 26 - 31 ม.ค. 60 ว่าง 10 ห้อง
ห้องเดี่ยว
:
วันที่ 26 - 31 ม.ค. 60 ว่าง 10 ห้อง
เป็นหลัง
:
วันที่ 26 - 31 ม.ค. 60 ว่าง 10 ห้อง
ห้องน้ำ
:
ห้องน้ำในตัว
ภาพรวมที่พัก
:
ห้องแอร์ 10 ห้อง
ที่อยู่
:
บ้านนาอ้อย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
สิ่งอำนวยความสะดวก
:
ครบวงจร เครื่องทำนํ้าอุ่น,
ทีวี
การเดินทาง(ระยะเวลา)
:
ถัดจากสาขา (1) 500 เมตร
รายละเอียด
:
พักได้ไม่เกิน 2 คน
เกินคิดเพิ่มคนละ 100 บาท
มีหมอน, ผ้าห่มให้
รูปภาพ
:
-- ไม่มีรูปภาพประกอบ --
   
ข้อมูลการเดินทาง
จาก(ต้นทาง) ถึง(ปลายทาง)
ระยะทางข้อความ ระยะทางตัวเลข เมตร
ระยะเวลาข้อความ ระยะเวลาตัวเลข วินาที
* ระยะทางโดยประมาณ ระยะเวลา กรณีขับรถ โดยประมาณ