รายละเอียดสถานที่พัก

ประเภทที่พัก
  :  
รีสอร์ท
ชื่อสถานที่พัก
:
กินรี 2
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน
:
เจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์
:
086-2240124
เว็บลิงค์
:
--- ไม่ระบุลิงค์ ---
อีเมลล์
:
ค่าบริการ
:
600 บาท/คืน พักได้ไม่เกิน 3 คน
ห้องคู่
:
วันที่ 26 ม.ค. 60 มีห้องว่าง
วันที่ 27 ม.ค. 60 เต็มแล้ว
วันที่ 28 ม.ค. 60 ว่าง 25 ห้อง
วันที่ 29 ม.ค. 60 ว่าง 14 ห้อง
วันที่ 30 ม.ค. 60 ว่าง 20 ห้อง
วันที่ 31 ม.ค. 60 มีห้องว่าง
ห้องเดี่ยว
:
วันที่ 26 ม.ค. 60 มีห้องว่าง
วันที่ 27 ม.ค. 60 เต็มแล้ว
วันที่ 28 ม.ค. 60 ว่าง 25 ห้อง
วันที่ 29 ม.ค. 60 ว่าง 14 ห้อง
วันที่ 30 ม.ค. 60 ว่าง 20 ห้อง
วันที่ 31 ม.ค. 60 มีห้องว่าง
เป็นหลัง
:
วันที่ 26 ม.ค. 60 มีห้องว่าง
วันที่ 27 ม.ค. 60 เต็มแล้ว
วันที่ 28 ม.ค. 60 ว่าง 25 ห้อง
วันที่ 29 ม.ค. 60 ว่าง 14 ห้อง
วันที่ 30 ม.ค. 60 ว่าง 20 ห้อง
วันที่ 31 ม.ค. 60 มีห้องว่าง
ห้องน้ำ
:
ห้องน้ำในตัว
ภาพรวมที่พัก
:
ห้องแอร์ 30 ห้อง
ที่อยู่
:
2 ม.14 ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร
สิ่งอำนวยความสะดวก
:
ครบวงจร เครื่องทำนํ้าอุ่น,
ทีวี, ตู้เย็น (มีตู้เย็น 20 ห้อง)
การเดินทาง(ระยะเวลา)
:
ห่างจาก ม.ราชภัฏสกลนคร 3 กม.
รายละเอียด
:
เกินคิดเพิ่มคนละ 200 บาท
มีหมอน, ผ้าห่มให้
รูปภาพ
:
-- ไม่มีรูปภาพประกอบ --
   
ข้อมูลการเดินทาง
จาก(ต้นทาง) ถึง(ปลายทาง)
ระยะทางข้อความ ระยะทางตัวเลข เมตร
ระยะเวลาข้อความ ระยะเวลาตัวเลข วินาที
* ระยะทางโดยประมาณ ระยะเวลา กรณีขับรถ โดยประมาณ