รายละเอียดสถานที่พัก

ประเภทที่พัก
  :  
รีสอร์ท
ชื่อสถานที่พัก
:
กินรี 1
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน
:
เจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์
:
084-7871167
เว็บลิงค์
:
--- ไม่ระบุลิงค์ ---
อีเมลล์
:
ค่าบริการ
:
600 บาท/คืน พักได้ไม่เกิน 2 คน
ห้องคู่
:
วันที่ 26 - 27 ม.ค. 60 ว่าง 17 ห้อง
วันที่ 28 - 29 ม.ค. 60 ว่าง 4 ห้อง
วันที่ 30 ม.ค. 60 ว่าง 2 ห้อง
วันที่ 31 ม.ค. 60 มีห้องว่าง
ห้องเดี่ยว
:
วันที่ 26 - 27 ม.ค. 60 ว่าง 17 ห้อง
วันที่ 28 - 29 ม.ค. 60 ว่าง 4 ห้อง
วันที่ 30 ม.ค. 60 ว่าง 2 ห้อง
วันที่ 31 ม.ค. 60 มีห้องว่าง
เป็นหลัง
:
วันที่ 26 - 27 ม.ค. 60 ว่าง 17 ห้อง
วันที่ 28 - 29 ม.ค. 60 ว่าง 4 ห้อง
วันที่ 30 ม.ค. 60 ว่าง 2 ห้อง
วันที่ 31 ม.ค. 60 มีห้องว่าง
ห้องน้ำ
:
ห้องน้ำในตัว
ภาพรวมที่พัก
:
ห้องแอร์ 17 ห้อง
ที่อยู่
:
210 ม.9 บ้านนาอ้อย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ใกล้ๆโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
สิ่งอำนวยความสะดวก
:
เครื่องทำนํ้าอุ่น, ทีวี,
อินเตอร์เน็ต
การเดินทาง(ระยะเวลา)
:
ห่างจาก
ม.ราชภัฏสกลนคร
5 กม.
รายละเอียด
:
เกินคิดเพิ่มคนละ 200 บาท
มีหมอน, ผ้าห่มให้
รูปภาพ
:
-- ไม่มีรูปภาพประกอบ --
   
ข้อมูลการเดินทาง
จาก(ต้นทาง) ถึง(ปลายทาง)
ระยะทางข้อความ ระยะทางตัวเลข เมตร
ระยะเวลาข้อความ ระยะเวลาตัวเลข วินาที
* ระยะทางโดยประมาณ ระยะเวลา กรณีขับรถ โดยประมาณ